Histori Bersama

Jarenlang hebben Nederland en Indonesië het koloniaal verleden los van elkaar verwerkt.
Beide landen herinneren de gebeurtenissen uit de geschiedenis nogal verschillend.

Zo wordt de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) in Nederland
‘politionele actie’ genoemd terwijl men in Indonesië over de ‘Nederlandse agressie’ spreekt.
Het doel van Histori Bersama is om de verschillende perspectieven in kaart te brengen.

Bekijk de introductie video en onze crowdfundings-campagne:

https://igg.me/at/EElgSd9Zpdo

Histori bersama betekent letterlijk ‘gezamenlijke geschiedenis’.
Wij geloven dat echte verzoening pas tot stand kan komen als we over en weer
kennis nemen van elkaars ervaringen en standpunten.

Met deze website willen we de verschillende visies in Nederlands en Indonesië
zichtbaar maken. We zullen dat doen door media publicaties
te vertalen en zo meer inzicht en kennis creëren.

(Lees meer…)