ANBI-status

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
subsidies en donaties (crowdfunding), schenkingen en eventuele andere verkrijgingen en baten.

Met haar doelstelling probeert stichting Histori Bersama het algemeen belang te dienen.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De statuten van de stichting: pdflogo
Het RSIN nummer is: 856747932, KvK-nummer is: 66900522
Het Rabobank rekeningnummer is: IBAN NL 17 RABO0314279652

De projectleiding wordt voornamelijk uitgevoerd door Marjolein van Pagee. Zij draagt de kosten voor haar werkzaamheden
ten faveure van Stichting Histori Bersama. Daarnaast zal gezocht worden naar projectmedewerkers en vertalers,
indien mogelijk kunnen ook zij een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.