ANBI-status

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies en donaties (crowdfunding), schenkingen en eventuele andere verkrijgingen en baten.

Met haar doelstelling probeert stichting Histori Bersama het algemeen belang te dienen. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het Rabobank rekeningnummer is: IBAN NL 17 RABO0314279652
KvK nummer: 66900522
RSIN nummer: 856747932
Financieel jaarverslag 2016-2021
Verslag activiteiten 2016-2021
Beleidsplan