Doneer

Door uw donatie kan het idee achter Histori Bersama verder uitgewerkt worden. We hebben financiële ondersteuning nodig om meer filmavonden en discussies te organiseren, als ook om de website te verbeteren en onze bekendheid te vergroten.

Doneren kan via ons Rabobank rekeningnummer: IBAN NL 17 RABO0314279652, ten name van Stichting Histori Bersama, Rotterdam.
Dit is de link naar de introductie video: https://youtu.be/CTvjI4vsW-0

Graag delen, bij voorbaat dank!