Histori Bersama

Video-boodschap Francisca Pattipilohy, niet uitgenodigd om te spreken tijdens de tweede publieke bijeenkomst van het Nederlandse onderzoek naar 1945-1949. Datum: 13 september 2018, Amsterdam:

Jarenlang hebben Nederland en Indonesië het koloniaal verleden los van elkaar verwerkt. Beide landen herinneren de gebeurtenissen uit de geschiedenis nogal verschillend. Zo wordt de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) in Nederland ‘politionele actie’ genoemd terwijl men in Indonesië over de ‘Nederlandse agressie’ spreekt. Het doel van Histori Bersama is om de verschillende perspectieven in kaart te brengen door middel van het plaatsen van vertalingen van eerder gepubliceerde content.

Histori bersama betekent letterlijk ‘gezamenlijke geschiedenis’. Wij geloven dat echte verzoening pas tot stand kan komen als we over en weer kennis nemen van elkaars ervaringen en standpunten. Met deze website willen we de verschillende visies in Nederlands en Indonesië zichtbaar maken. We zullen dat doen door media publicaties te vertalen en zo meer inzicht en kennis creëren. (Lees meer…)