Histori Bersama

Hartelijk welkom op de website van Stichting Histori Bersama. Onze belangrijkste activiteit is het over en weer vertalen van Nederlandse en Indonesische publicaties met betrekking op de Nederlandse bezetting van de Indonesische archipel.

Om onze database aan vertalingen te raadplegen: klik hierboven op ‘vertalingen’ en kies een selectiemethode. De vertalingen zijn te groeperen op onderwerpmedia naam, auteur, land, jaartal, vertaler.


Update KNHG: NRC trekt eerder gedane belofte tot plaatsing lezersbrief in

Persbericht Histori Bersama 31 januari 2024


PRESENTATIE RESULTATEN OMSTREDEN ONDERZOEKSPROJECT

Buitensluiting van kritische Indonesiërs

Namens Indonesische nabestaanden voert Jeffry Pondaag, voorzitter van stichting Comité Nederlandse Ereschulden (K.U.K.B.) sinds 2006 succesvolle rechtszaken tegen de Nederlandse Staat. In 2011 wordt de eerste zaak gewonnen. Het is wereldnieuws! De Nederlandse overheid moet schadevergoeding betalen aan een aantal weduwen uit het West-javaanse dorp Rawagede.

Pondaag & Pattipilohy

Naar aanleiding van deze juridische stap vindt er in Nederland een opleving plaats van het debat over Nederlandse oorlogsmisdaden die tussen 1945-1949 zijn gepleegd in Indonesië. Het is 2012 als drie directeuren van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies de handen ineens slaan en een lobby starten voor nieuw grootschalig onderzoek. In eerste instantie weigert de overheid een dergelijk onderzoeksproject te financieren.

Ondertussen blijven de claims binnenstromen. Het gaat o.a. om weduwen en kinderen van mannen die in 1947 op Zuid-Sulawesi door Nederlandse troepen zijn vermoord.

Eind 2016 maakt de Nederlandse overheid bekend 4,1 miljoen euro uit te trekken voor een grootschalig onderzoeksproject. Het officiële verhaal luidt dat ze overstag zijn gegaan door het promotieonderzoek van defensiemedewerker Rémy Limpach. Laatstgenoemde is door het NIMH in dienst genomen om de overheid bij te staan in de historische verificatie van de claims die Pondaag met zijn stichting inbrengt. De titel van het project is Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 (https://www.ind45-50.org). De resultaten worden op 17 februari 2022 online gepresenteerd.

Opvallend is dat Jeffry Pondaag op 14 september 2017, tijdens de kick-off van het project, niet uitgenodigd wordt als een van de sprekers. Sterker nog, ook al claimt het onderzoeksteam een nauwe samenwerking met Indonesische historici, er is geen enkele Indonesische spreker die avond.

Samen met de Indonesische Francisca Pattipilohy besluit Pondaag een open brief te schrijven aan de regering met inhoudelijke bezwaren op het project. Via onze website wordt de brief in 3 talen verspreid. Uiteindelijk tekenen 138 personen en/of organisaties de open brief. In de loop van de tijd groeit stichting Histori Bersama uit tot platform van de kritiek.

Helaas hebben Nederlandse media deze protestbrief vrijwel geheel genegeerd. Initiatiefnemers Pondaag en Pattipilohy zijn al die jaren nooit samen geïnterviewd om hun bezwaren toe te lichten. Slechts een enkele keer zijn zij afzonderlijk van elkaar geïnterviewd terwijl de brief nadrukkelijk een initiatief is van hun beiden.

Daarnaast hebben de critici van het onderzoek veel tegenwerking ondervonden in het gepubliceerd krijgen van opiniestukken in Nederlandse media. De Indonesische Engelstalige The Jakarta Post plaatste hun artikelen wel.

Download de open brief hier:

Voor een overzicht van alle vertaalde publicaties van de afgelopen vier jaar die over het onderzoek gaan, zie: https://historibersama.com/_topic/nederlands-onderzoek-45-49/?lang=nl

Hieronder de meest relevante links op chronologische volgorde:

1. Een van de paneldiscussies tijdens kick-off van het onderzoek, 14 september 2017

Kick-off Nederlands onderzoeksproject KITLV-NIOD-NIMH


2. Protestbijeenkomst en presentatie van de open brief 17 oktober 2017

Presentatie Open Brief Pondaag & Pattipilohy – 19 okt 2017


3. Nederlandse regering beantwoordt open brief, 9 februari 2018

Beantwoording Open Brief


4. Tweede publieke bijeenkomst 13 september 2018

Een jaar na de lancering organiseert het onderzoeksteam een tweede publieke bijeenkomst waarvoor zij alleen Jeffry Pondaag uitnodigen. Francisca Pattipilohy wordt niet benaderd om te spreken. Bekijk hier Pondaag’s presentatie waarbij hij de helft van zijn spreektijd afstaat om het publiek te verrassen met een videoboodschap van mevr. Pattipilohy:

Tweede publieke bijeenkomst onderzoeksproject KITLV-NIOD-NIMH


5. Video-boodschap Francisca Pattipilohy

Video boodschap Francisca Pattipilohy


6. Besloten gesprek tussen critici en onderzoekers, 31 januari 2019

Na lang aandringen vindt er op 31 januari 2019 een rondetafelgesprek plaats tussen vertegenwoordigers van het onderzoek en de opstellers + ondertekenaars van de open brief. Download hier het uitgebreide verslag van deze bijeenkomst dat op 23 maart 2019 aan de Nederlandse en Indonesische regering en pers is gestuurd.

Besloten bijeenkomst tussen critici en onderzoekers, NIOD, januari 2019


7. Persbericht 24 juli 2019

“Bewijs: het onderzoeksproject naar geweld in Indonesië (1945-1950) niet onafhankelijk en niet gelijkwaardig”
https://historibersama.com/bewijs-onderzoeksproject-45-49-niet-onafhankelijk-en-niet-gelijkwaardig/?lang=nl


8. Pondaag en Pattipilohy sturen tweede brief aan de Nederlandse regering, 23 oktober 2019

Pondaag en Pattipilohy sturen 2e brief aan Nederlandse regering


9. Nederlandse regering beantwoordt tweede brief van Pondaag en Pattipilohy

In een brief, gedateerd 17 december 2019, schrijft de overheid dat het onderzoek naar geweld (1945-1949) volledig onafhankelijk is en dat zij om die reden niet zullen ingaan op de inhoudelijke bezwaren die Pondaag en Pattipilohy al sinds 2017 uiten. De regering reageert niet op de aantoonbare belangenverstrengeling tussen de Staat en het onderzoeksteam en schrijft dat ze geen commentaar mogen geven op rechtszaken die nog steeds lopen. De Indonesische vertaling en boekpromotie van Rémy Limpach’s boek zou niet van de 4,1 miljoen euro zijn betaald. Aangezien de colofon vermeldt dat NIMH de vertaling subsidieerde betekent dit dat er nog meer overheidsgeld gespendeerd is.


 

10. Pondaag en Pattipilohy reageren op het antwoord van de overheid

Op maandag 23 december 2019 reageerden Pondaag en Pattipilohy op de brief van 17 december jl. Zij voelen zich niet serieus genomen en zijn het niet eens met het argument van de regering dat het grote Indonesië-onderzoek onafhankelijk is:

“In twee uitgebreide brieven hebben wij toegelicht wáárom het onderzoek niet onafhankelijk is en op welke manier er sprake is van belangenverstrengeling. Toch is uw enige reactie: wij gaan niet in op uw bezwaren want het onderzoek is onafhankelijk. Wij kunnen dit niet anders opvatten als een belediging, uw antwoord getuigt van disrespect en versterkt ons gevoel dat wij niet serieus worden genomen.” Lees verder:

Pattipilohy en Pondaag reageren op brief BuZa


11. Indonesische oud-minister Hassan Wirajuda reageert op het onderzoek en de excuses van Rutte

Hassan Wirajuda reageert op het Nederlandse onderzoek