Histori Bersama

Pondaag en Pattipilohy sturen opnieuw een brief aan de Nederlandse regering, 23 oktober 2019

In november 2017 namen Jeffry Pondaag en Francisca Pattipilohy het initiatief om samen een open brief te sturen aan de Nederlandse regering, in verband met hun kritiek op het door de overheid gefinancierde onderzoek “Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”. Nu twee jaar later sturen zij opnieuw een brief omdat zij vinden dat hun bezwaren niet serieus worden genomen.

Persbericht 24 juli 2019

“Bewijs: het onderzoeksproject naar geweld in Indonesië (1945-1950) niet onafhankelijk en niet gelijkwaardig”

https://historibersama.com/bewijs-onderzoeksproject-45-49-niet-onafhankelijk-en-niet-gelijkwaardig/?lang=nl


Video-boodschap Francisca Pattipilohy, niet uitgenodigd om te spreken tijdens de tweede publieke bijeenkomst van het Nederlandse onderzoek naar 1945-1949. Afgelopen 31 januari vond er in Amsterdam een rondetafelgesprek plaats tussen vertegenwoordigers van het onderzoek en de opstellers en een aantal ondertekenaars van de open brief. Download hier het uitgebreide verslag van deze bijeenkomst dat op 23 maart j.l. aan de Nederlandse en Indonesische regering en pers is gestuurd.

Jarenlang hebben Nederland en Indonesië het koloniaal verleden los van elkaar verwerkt. Beide landen herinneren de gebeurtenissen uit de geschiedenis nogal verschillend. Zo wordt de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) in Nederland ‘politionele actie’ genoemd terwijl men in Indonesië over de ‘Nederlandse agressie’ spreekt. Het doel van Histori Bersama is om de verschillende perspectieven in kaart te brengen door middel van het plaatsen van vertalingen van eerder gepubliceerde content.

Histori bersama betekent letterlijk ‘gezamenlijke geschiedenis’. Wij geloven dat echte verzoening pas tot stand kan komen als we over en weer kennis nemen van elkaars ervaringen en standpunten. Met deze website willen we de verschillende visies in Nederlands en Indonesië zichtbaar maken. We zullen dat doen door media publicaties te vertalen en zo meer inzicht en kennis creëren. (Lees meer…)