Histori Bersama

Max Havelaar: Het boek dat een einde maakte aan kolonialisme? – Saut Situmorang

Besloten bijeenkomst tussen critici en onderzoekers, NIOD, januari 2019

Nederlandse ambassade in Jakarta weigert Indonesische nabestaanden te ontvangen

Vrijdagmiddag, 6 maart 2020, Nederlandse ambassade in Jakarta. Indonesische nabestaanden van wie directe familieleden in 45-49 door het Nederlandse leger zijn vermoord, vragen om een ontmoeting met de Nederlandse ambassadeur Lambert Grijns. Eerder op 31 januari stuurden zij een brief aan Koning Willem-Alexander met bezwaren tegen zijn Staatsbezoek in maart 2020.   Zij eisen de juridische erkenning van 1945 en volmondige excuses. De Koning heeft hen nog steeds niet geantwoord. De reactie van de Nederlandse ambassade? “We hebben geen tijd voor u, omdat we zo druk zijn met de voorbereidingen van het Staatsbezoek.”
Pondaag en Pattipilohy reageren op het antwoord van de overheid

Op maandag 23 december 2019 reageerden Pondaag en Pattipilohy op de brief van 17 december jl. Zij voelen zich niet serieus genomen en zijn het niet eens met het argument van de regering dat het grote Indonesië-onderzoek onafhankelijk is:

“In twee uitgebreide brieven hebben wij toegelicht wáárom het onderzoek niet onafhankelijk is en op welke manier er sprake is van belangenverstrengeling. Toch is uw enige reactie: wij gaan niet in op uw bezwaren want het onderzoek is onafhankelijk. Wij kunnen dit niet anders opvatten als een belediging, uw antwoord getuigt van disrespect en versterkt ons gevoel dat wij niet serieus worden genomen.” Lees verder: https://historibersama.com/pattipilohy-and-pondaag-reply-to-dutch-foreign-affairs/?lang=nl

Nederlandse regering beantwoordt tweede brief van Pondaag en Pattipilohy

In een brief, gedateerd 17 december 2019, schrijft de overheid dat het onderzoek naar geweld (1945-1949) volledig onafhankelijk is en dat zij om die reden niet zullen ingaan op de inhoudelijke bezwaren die Pondaag en Pattipilohy al sinds 2017 uiten. De regering reageert niet op de aantoonbare belangenverstrengeling tussen de Staat en het onderzoeksteam en schrijft dat ze geen commentaar mogen geven op rechtszaken die nog steeds lopen. De Indonesische vertaling en boekpromotie van Limpach’s boek zou niet van de 4,1 miljoen euro zijn betaald. Aangezien de colofon vermeldt dat NIMH de vertaling subsidieerde betekent dit dat er nog meer overheidsgeld gespendeerd is.

Pondaag en Pattipilohy sturen opnieuw een brief aan de Nederlandse regering, 23 oktober 2019

In november 2017 namen Jeffry Pondaag en Francisca Pattipilohy het initiatief om samen een open brief te sturen aan de Nederlandse regering, in verband met hun kritiek op het door de overheid gefinancierde onderzoek “Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”. Nu twee jaar later sturen zij opnieuw een brief omdat zij vinden dat hun bezwaren niet serieus worden genomen.

Persbericht 24 juli 2019

“Bewijs: het onderzoeksproject naar geweld in Indonesië (1945-1950) niet onafhankelijk en niet gelijkwaardig”

https://historibersama.com/bewijs-onderzoeksproject-45-49-niet-onafhankelijk-en-niet-gelijkwaardig/?lang=nl


Video-boodschap Francisca Pattipilohy, niet uitgenodigd om te spreken tijdens de tweede publieke bijeenkomst van het Nederlandse onderzoek naar 1945-1949. Afgelopen 31 januari vond er in Amsterdam een rondetafelgesprek plaats tussen vertegenwoordigers van het onderzoek en de opstellers en een aantal ondertekenaars van de open brief. Download hier het uitgebreide verslag van deze bijeenkomst dat op 23 maart j.l. aan de Nederlandse en Indonesische regering en pers is gestuurd.