Country Media Name Year

Bauke Geersing: ‘Rawagede is nepnieuws’
Bauke Geersing, voormalig NOS-directeur, beroepsofficier en jurist noemt de moord op 431 mannen in Rawagede ‘nep nieuws’. Hij pleit voor eerherstel van Nederlandse veteranen, inclusief Westerling die volgens hem slachtoffer is van een lastercampagne. Hij zei dit op maandag 17 april 2023 tijdens zijn boekpresentatie bij Nieuwspoort in Den Haag. Hij noemt de Indonesiërs ‘rampokkers’ die zich schuldig maakten aan bruut geweld. De proclamatie was volgens hem een Japans initiatief waarmee Indonesiërs zich bovendien ongehoorzaam toonden aan geallieerde afspraken.

Geersing is kritisch op het door de overheid gefinancierde onderzoek naar ‘extreem geweld’ omdat het geweld niet buitensporig was maar ‘noodzakelijk en proportioneel’. Hij ziet een direct verband tussen de rechtszaken van KUKB en de financiering van het onderzoek. (Alsof de overheid daadwerkelijk schuldbewust is en open staat voor schadevergoedingen naar Indonesiërs toe!) In werkelijkheid werd KUKB-voorzitter Jeffry Pondaag consequent buitengesloten en is het onderzoek gefinancierd om verantwoordelijkheid te veinzen. Geersing doet echter voorkomen alsof de onderzoekers op dezelfde lijn zitten als KUKB en stelt dat het een moralistisch antikoloniaal onderzoek is. Echter, de open brief die Pondaag samen met mevr. Francisca Pattipilohy in november 2017 aan de regering stuurde, toont aan dat dit niet het geval is.

Volledige videoregistratie van de boekpresentatie is te zien op het Youtube kanaal van de Federatie Indische Nederlanders (FIN): https://youtu.be/0LjlQh__5B0
Boek: Het Pijnlijke Afscheid van de Indische Archipel

Transcriptie:

U bent dus vandaag niet te gast bij een belangengroep die het opneemt voor een van de actoren. Wij, de auteurs, staan voor integere, wetenschappelijke beschrijving van de geschiedenis zonder aanziens des persoons. 

Waarom nu dit boek? Ik neem u mee naar de situatie van toen. Het is 1945, de Tweede Wereldoorlog is beëindigd. Nederland ligt in puin en begint met de wederopbouw. De geallieerden, besluiten op de conferentie van Potsdam, juli/ augustus 1945 hoe de naoorlogse situatie, ook in Nederlands-Indië, vorm moet krijgen. 

Het Nederlandse gezag zou worden hersteld, maar moet leiden tot een ordelijke dekolonisatie. Besloten werd dat eerst de Britten de rust en orde en de repatriëring van de Japanners op Java en Sumatra voor hun rekening zouden nemen. Ze arriveren echter pas 6 weken na dato vanaf de capitulatie op 15 augustus 1945. Het gevolg was chaos en geweld. 

Nederland zocht een weg in dit dekolonisatieproces in een zeer gewelddadige context gecreërd door de radicale wrede revolutionaire beweging. De Nederlandse militairen waren gedwongen op een rijdende trein te springen. 

Om een eind te maken aan deze extreme geweldssituatie. Er waren ook nationalistische leiders die deze geweldsorgie aanmoedigden. 

Dan start rond 2008 het Comité Nederlandse Ereschulden een actie rondom het beweerde excessieve geweld bij de kampong Rawagede. De Haagse rechtbank veroordeelt de Nederlandse Staat in 2011. Er wordt schadevergoeding betaald en er worden excuses gemaakt door de Nederlandse overheid. 

Gestimuleerd door die uitspraak proberen de drie instituten een groot onderzoek naar het beweerde extreme geweld van Nederlandse militairen van de grond te tillen met financiële steun van de overheid. 

Uit de historische context, zoals het door ons is omschreven blijkt dat in het begin vanaf 17 augustus sprake is van rebellie en gewelddadige opstand tegen de besluitvorming van de geallieerden. 

Op 17 augustus bestaat geen soevereine onafhankelijke staat, de Republiek Indonesië. Wél ontstaat er vrij spoedig geweld, uitbuiting, genocidaal geweld en dat alles veroorzaakt door radicale, revolutionaire rampokkers. 

Het optreden van de Nederlandse krijgsmacht, de inzet van zware wapens als veldartillerie en het luchtwapen, wordt beschreven in het boek. De grote lijn is: het is reactief, noodzakelijk, proportioneel, evenwichtig geweld onnodige nevenschade zoveel mogelijk voorkomend. 

Succesvolle militaire acties en veel humanitaire acties waren structureel onderdeel van het optreden van de Nederlandse krijgsmacht. De nepinformatie, de valse beschuldigingen, de politiek gekleurde informatie en laster over Westerling worden al 46 jaar lang volgehouden,  tot op de dag van vandaag. 

De derde actie betreft die bij Rawagede, 7 december 1947. De rechtbank Den Haag doet uitspraak 15 december 2011.

Die uitspraak wordt gebruikt als startschot om groot onderzoek mogelijk te maken naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Er wordt beweerd dat er sprake was van een ‘bloedbad’… [Fronst zijn wenkbrauwen] Bloedbad? Met 431 doden. 

Dat Rawagede het voorbeeld is van het uitmoorden van een gehele bevolking en het in brand steken van een kampong door Nederlandse militairen. Het blijkt nep informatie en laster.