Author Country Media Name Year Topic , , , Translator

Bersiap: een debat dat om meer feiten en meer stemmen vraagt – NRC

Bersiap: een debat dat om meer feiten en meer stemmen vraagt

NRC, 28 januari 2022, Door: Hanneke Chin-A-Fo

Ruim 6.000 woorden hebben de NRC-kolommen in de afgelopen weken al gewijd aan dat ene woord, en nog is het niet genoeg. Bersiap. Bérsiap? Bersíap? Bersiáp? Veel Nederlanders hadden er nog nooit van gehoord, wat de kwestie voor anderen juist des te pijnlijker maakt.

Inmiddels ontkomt geen lezer er meer aan, en dat is ergens – naast al het herbeleefde leed en de woede – misschien ook goed nieuws: het debat dat al tientallen jaren lag te wachten om eens uitputtend te worden gevoerd, is eindelijk in alle hevigheid losgebarsten, naar aanleiding van één opinieartikel. Alleen: het debat is ook meteen ontspoord, met twee aangiftes bij de politie tot gevolg.

Reden voor De Journalistieke Keuken om te reflecteren op de manier waarop de krant de discussie tot nu toe heeft ‘gemanaged’ en of er journalistieke toevoegingen mogelijk zijn die het geheel een vruchtbaarder wending kunnen geven.

Het begon op maandag 10 januari, toen de redactie een artikel publiceerde met als kop Rijksmuseum doet historische term ‘Bersiap’ in de ban. Het was een nieuwsbericht bij een eveneens die dag gepubliceerd opinieartikel van de Indonesische historicus Bonnie Triyana, gastcurator van de tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk, die vanaf 11 februari te zien is in het Rijksmuseum.

[…]

Lees verder op:
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/28/bersiap-een-debat-dat-om-meer-feiten-en-meer-stemmen-vraagt-a4083621