Impact kolonialisme

Francisca Pattipilohy spreekt over de enorme impact van het koloniale verleden op Indonesië. Met name over de naweeën van eeuwenlange ‘verdeel en heers’ en het achteroplopen in ontwikkeling. Zij zei dit tijdens de ‘Indische Tafel’, Koninklijke Industriële Groote Club in Amsterdam, 12 maart 2018. https://www.igc.nl/home