Country Media Name Year Topic Translator

Interview Joop Hueting – Achter het Nieuws

Interview met de Nederlandse veteraan Joop Hueting in 1969, bij het TV-programma ‘Achter het Nieuws.’ Zijn onthullingen brachten veel teweeg in Nederland. Hij bekende oorlogsmisdaden te hebben gezien en te hebben gepleegd. De Nederlandse regering voelde zich genoodzaakt om een Excessennota op te stellen. In drie maanden werd deze lijst van oorlogsmisdaden voltooid, volledig gebaseerd op onderzoek in Nederlandse archieven.