Country Year Topic ,

Sjoerdsma vraagt Blok ‘de redelijke termijn’ uit de regeling te schrappen
Tijdens een debat in de Tweede Kamer (12 november 2020) vroeg D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma aandacht voor de nieuwe regeling die de Nederlandse regering heeft ingesteld voor Indonesische kinderen van slachtoffers van Nederlands geweld (1945-1949.)

Hij drong er bij Stef Blok (minister van Buitenlandse Zaken) op aan om de ‘redelijke termijn’ uit de nieuwe regeling te schrappen. Inderdaad, is het zo dat door de tijdslimiet veel Indonesische kinderen van vermoorde mannen op voorhand buiten de regeling vallen, gezien zij hun claim al jaren geleden bij de rechtbank hebben ingediend. Door de redelijke termijn van twee jaar, voldoen nu slechts drie personen uit meer dan driehonderd ingediende zaken aan de strenge eisen. Door de buitensluiting is het alsof de Nederlandse Staat degenen die hen eerder hebben aangeklaagd ‘straft’.

Indonesische kinderen van geëxecuteerde mannen die nog nooit een rechtszaak hebben aangespannen tegen Nederland hebben wel kans om binnen de gestelde termijn van twee jaar een aanvraag in te dienen.

Sjoerdsma heeft het echter mis als hij beweert dat de hoogte van de schadevergoeding er niet toe doet voor Indonesische nabestaanden. In werkelijkheid hebben verschillende Indonesische kinderen het aanbod tot schadevergoeding afgewezen. Het bedrag van 5.000 euro dat de Nederlandse regering bereid is te betalen, vinden zij niet in verhouding staan.

Lees hier de Engelse vertaling van de berichtgeving van BBC Indonesia:

https://historibersama.com/refusing-dutch-offer-for-damages-bbc-indonesia/