Author Country Media Name Year Topic , Translator

De moord op mijn vader – NRC

‘Over de moord op mijn vader werd thuis niet gesproken’

NRC Handelsblad / 29 januari 2017 / Door: Frank Vermeulen

Nabestaande Nederlands geweld. Getroffenen door Nederlands militair geweld in Indonesië bleven lang onopgemerkt. „Het is nog altijd een open kwestie.”

Soeloeng Hamonangan Nasoetion (1941) was zeven jaar oud toen hij er getuige van was dat Nederlandse militairen op 20 december 1948 zijn vader met veel geweld arresteerden in Kaliurang bij Yogyakarta in Midden-Java. Zijn vader, Masdoelhak Nasoetion, was een belangrijke adviseur van Mohammed Hatta, vicepresident van Indonesië.

Masdoelhak werd door de Nederlanders doodgeschoten. De militair die dit deed, is nooit vervolgd. Soeloengs moeder spande een proces aan en kwam in 1953 als eerste Indonesische oorlogsgetroffene tot een schikking met de staat. Is daarmee recht gedaan in de ogen van de zoon? Hoe kijkt een kind naar die volwassenenwereld?

Verder lezen op NRC.nl: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/29/ja-die-vader-was-er-niet-meer-6462554-a1543535


(Foto: Felix Schmitt)