Country Media Name Year Topic Translator

Onderzoeksteam eindigt discussie over studie 45-50

Onderzoeksteam eindigt discussie over studie 45-50

Het Nederlandse onderzoeksteam ontving een uitgebreid verslag met betrekking tot het rondetafelgesprek van 31 januari 2019, zij hebben nu besloten dat zij de discussie hierbij willen eindigen. De onderzoekers kiezen ervoor om het verslag onbeantwoord te laten. Het Nederlandse onderzoek naar de Indonesische onafhankeklijkheidsoorlog (1945-1949) wordt door 3 instituten uitgevoerd: het NIOD, het NIMH en het KITLV. Onderstaande e-mail werd door het NIOD verstuurd, in naam van de rest van het team.

Datum: 12 april 2019

Beste Jeffry,

Dank voor je mail.

We willen graag benadrukken dat we alle input en feedback van harte verwelkomen.  Als onderzoeksgroep staan we immers midden in de maatschappelijke discussie over dit onderwerp.

Maar midden in de samenleving staan betekent ook dat we onze onafhankelijkheid moeten bewaren en niet kunnen ingaan op eisen van uiteenlopende partijen om het programma aan te passen of conclusies te trekken voordat het onderzoek is afgerond. Uiteraard zullen we ons houden aan de afspraken en toezeggingen die we gedaan hebben in onze antwoorden op de vragen en kritiekpunten die op 31 januari werden ingebracht. Tegelijk hebben we in die bespreking aangegeven dat we sommige dingen waarom gevraagd is, niet kúnnen of willen. Er valt op dit moment dus niet veel meer te doen dan we gedaan hebben. Het belangrijkste is nu het werk voor te zetten, om te zorgen dat er straks een serie goede studies ligt.

Overigens heeft Ireen Hoogenboom op 31 januari niet gezegd dat ze de namen van de Indonesische onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek door zou sturen. De Indonesische onderzoeksgroep wil namelijk zelf de communicatie hierover doen en dat loopt dus niet via ons.

Vriendelijke groet,

Marjon van der Veen
MA| Teamleider Communicatie en Voorlichting

Datum: 16 april 2019
CC aan: Francisca Pattipilohy, Marjolein van Pagee (Histori Bersama), Frank van Vree (NIOD), Bert Schoenmaker (NIMH), Gert Oostindie (directeur KITLV)

Beste Marjon,

Ten eerste: waarom is deze mail uitsluitend aan mij persoonlijk gericht en niet aan mevrouw Francisca Pattipilohy en Marjolein van Pagee (Histori Bersama)?

Hoe vaak moet ik nog herhalen dat dit geen initiatief van mij alleen is? 140 mensen Indonesiërs en Nederlanders hebben onze open brief ondertekend.

Het is toch ongelofelijk dat jullie ons uitgebreide verslag (met uitvoerige onderbouwing) zomaar naast jullie neerleggen!
Dit bevestigt hoe onwelwillend en stoïcijns jullie bezig zijn.

Jullie claimen onafhankelijkheid maar ondertussen lees ik in de krant hoe een oud-medewerker een boekje opendoet over de verwevenheid van het NIOD met de regering en het koningshuis. Het verbaast mij niets! Als Rawagede niet op de kaart van Nederland was gezet doen de zogenaamde geleerden niets. Eerder was er al de documentaire die de kwalijke rol van jullie instituut in de zaak Van-Imhoff aan het licht bracht. Een typische Hollandse doofpot. Annemarie Toebosch verwees hier nog naar in haar videoboodschap. In ieder geval schept dit alles geen vertrouwen en het sluit aan op ons argument dat niet alleen het NIMH maar ook het NIOD niet onafhankelijk is.

En dan lees ik nog wel op de website dat jullie kritiek zogenaamd verwelkomen omdat dit de onderzoekers scherp houdt. En ook dat jullie graag contact onderhouden met critici. Daar merken wij anders weinig van! Zien jullie dan niet dat deze mail met afwijzing precies het tegenovergestelde bewijst?

Overigens heeft Ireen Hoogenboom tijdens het rondetafelgesprek wel degelijk beloofd om later via de mail de hoogte van het bedrag dat aan UGM is betaald, kenbaar te maken. Jullie wisten op dat moment alleen te zeggen dat er voor 4 posities betaald is, terwijl ik wilde weten hoeveel geld dat precies was, dat moesten jullie uitzoeken. Vergeet niet, dit is belastinggeld, wij hebben er recht op te weten hoe en aan wie dat wordt uitgegeven. Ireen zei toen ook dat het Indonesische team in februari met een eigen website zou komen. Wat is dit toch voor geheimzinnig gedoe? Het klopt toch niet dat dit allemaal zo schimmig is.

Als Indonesiër til ik zo zwaar aan de schimmigheid rondom de betrokkenheid van de Indonesische universiteiten omdat het leugenachtig is. In de kranten en op TV vertelde Gert Oostindie vol trots dat het onderzoek ‘nauw samenwerkt’ met Indonesiërs. Ireen zei dit ook tijdens de kick-off. Echter, behalve de namen van Purwanto en Wahid, weigeren jullie tot op de dag van vandaag namen los te laten. Het blijft totaal onduidelijk met wie er wordt samengewerkt en hoeveel geld er aan de Indonesische partijen is gegeven en let wel welke universiteiten. Dat komt toch ongeloofwaardig over? Zolang wij geen fatsoenlijk antwoord krijgen zal ik helaas moeten concluderen dat Gert en Ireen hebben gelogen.

Laat het duidelijk zijn dat hierover het laatste woord nog niet gezegd is. Zo makkelijk komen jullie niet weg met het opstellen van de Excessennota 2.0.

Door jullie afwijzende houding zien we ons genoodzaakt om deze laatste correspondentie online te plaatsen zodat iedereen weet hoe jullie met ons omgaan. Ik zie jullie reactie tegemoet en verwacht nog steeds dat jullie onze kritiek antwoorden en meenemen in het onderzoek.

Vriendelijke groet,

Jeffry M. Pondaag

Datum: 20 mei 2019
CC: Frank van Vree (NIOD), Bert Schoenmaker (NIMH), Gert Oostindie (directeur KITLV)

Beste Francisca Pattipilohy, beste Marjolein en Jeffry,

In verband met afwezigheid door de meivakantie heeft een reactie even op zich laten wachten. Omdat de vorige mail in het Nederlands was en alleen door Jeffry ondertekend, heb ik ‘m in het Nederlands en alleen gericht aan Jeffry beantwoord.

Ik zal er in het vervolg op letten altijd de correspondentie aan jullie drieën te richten.

Zoals we al eerder aangaven heeft de onderzoeksgroep met belangstelling kennis genomen van de inhoud van jullie uitgebreide verslag. Alle input en feedback zijn zeer welkom, juist om mee te nemen gedurende het onderzoek. Tegelijk is het onmogelijk om telkens uitgebreid op alle op- en aanmerkingen in te gaan; dan zouden we in een permanente discussie terecht komen. Voor nu concentreren we ons op de voortzetting van het onderzoek, maar we zullen elkaar vast nog spreken bij diverse gelegenheden.

Wat betreft de vraag over kosten van het onderzoek: omdat het belastinggeld is, is de informatie over het budget van het onderzoeksprogramma openbaar beschikbaar op rijksoverheid.nl:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/23/begroting-dekolonisatie-geweld-en-oorlog-in-indonesie-1945-1950

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/23/toelichting-begroting-dekolonisatie-geweld-en-oorlog-in-indonesie-1945-1950 *

Vriendelijke groet,

Marjon van der Veen

* In de toelichting op de begroting valt te lezen dat een deel van de 1,5 miljoen euro dat het NIMH ontvangt, besteed wordt aan “de verificatie van de zogenaamde Indië-claims.” Dit lijkt te gaan over de rechtszaken die stichting K.U.K.B. / Jeffry Pondaag inbrengt. 


Daarnaast valt op dat de betrokken Indonesische onderzoekers substantieel minder verdienen dan hun Nederlandse collega’s. Zo verdient een Nederlandse senior onderzoeker €68.000 per jaar terwijl een Indonesische onderzoeker slechts €16.500 per jaar verdient. Eerder liet het onderzoeksteam weten dat zij voor 4 Indonesische onderzoekers betalen. Voor een periode van vier jaar betekent dit €265.000, dat is 6% van het totale onderzoeksbudget.