Author Country Media Name Year Topic , Translator

Knowledge by Roots – Lukas Eleuwarin
Knowlegde by Roots (KBR) is een nieuw kledingmerk van Lukas Eleuwarin. Hij is een Nederlands-Molukse modeontwerper die opgroeide in de Molukse wijk in Zevenaar. Een van zijn voorouders is Raja Waer, koning van de oorspronkelijke Wandan (Banda) gemeenschap. Al voor 1621 besloot Raja Waer Banda achter zich te laten om zich te vestigen op de Kei-eilanden, een kleine archipel in het zuidoosten van de Molukken, Indonesië. Daar stichtte hij het dorp Dian op Kei Kecil. Tot op de dag van vandaag zijn de Kei-eilanden de plek waar de Wandan-nazaten wonen en waar hun geschiedenis bewaard wordt. Dit is het verhaal van Lucas. 1621 is een belangrijke datum omdat dit het jaar was dat de genocide op de Banda-eilanden werd uitgevoerd door de VOC onder leiding van Jan Pieterszoon Coen. Het was ook het jaar dat de West-Indische Compagnie (WIC) werd opgericht. In 2021 was dit 400 jaar geleden. Met zijn merk hoopt Lukas mensen dat meer mensen gaan nadenken over hun roots. Wat is jouw verhaal?

Volg het Youtube kanaal van Knowledge by Roots: https://www.youtube.com/channel/UCe21xeYk9FTzqFIaPveYyVg
KBR op Instagram: https://instagram.com/knowledgebyroots?utm_medium=copy_link
Lukas Eleuwarin op Instagram: https://instagram.com/lukaseleuw?utm_medium=copy_link
Creative Director van KBR Dave Masbaitoeboen: https://instagram.com/dave_masbaitoeboen?utm_medium=copy_link
Beat V.ell music: https://instagram.com/v.ell.music?utm_medium=copy_link
Video Daniël Brons Productions: https://www.linkedin.com/in/dani%C3%ABl-brons-685b43168