Author Country Media Name Year Topic , Translator

Marjolein van Pagee – De Balie
Deze presentatie was onderdeel van het debat “Wie schrijft onze koloniale geschiedenis,” een initiatief van historicus Patricia Gomes. In haar lezing reflecteert Marjolein van Pagee op hoe buitensluiting werkt in de Nederlandse context. Ze geeft drie voorbeelden. De invloed van de “ethische politiek” op het denken van nu. Hoe progressief links ook mensen van kleur buitensluit. Het tweede voorbeeld gaat over de discussie rondom 4 mei Dodenherdenking. Het derde voorbeeld focust op het door de overheid gefinancierde onderzoek naar geweld in Indonesië (1945-1950), Marjolein bevraagt de omgang met niet-witte critici (Jeffry Pondaag en Francisca Pattipilohy) die vanaf het begin buitengesloten en genegeerd zijn.