Author Country Year Topic , Translator

Onderzoeksprogramma 1945-1949

Kamerstuk Tweede Kamer: Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950. Onderzoeksprogramma KITLV-NIMH-NIOD. (9 februari 2017).

Technische informatie over de publicatie Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950. Onderzoeksprogramma KITLV-NIMH-NIOD

Download:

“Dit nieuwe onderzoek zal vanuit een breed perspectief worden opgezet, met een scherp en open oog voor de samenhang tussen de gebeurtenissen, in Nederland en Indonesië, in de context van de naoorlogse nationale en internationale verhou- dingen. Dit impliceert bijvoorbeeld, dat in dit nieuwe onderzoek uitdrukkelijk aandacht zal worden besteed aan de chaotische periode – de ‘Bersiap-tijd’ – van medio augustus 1945 tot begin 1946, dus voorafgaande aan de grootscheepse Nederlandse militaire inzet, en de doorwerking daarvan in latere jaren. Ook zal ruime aandacht worden besteed aan de bredere nationale politiek-bestuurlijke en internationale politieke context in deze jaren, alsmede aan de tot op heden voortdurende politieke en maatschappelijke nasleep ervan.

Vanuit dit perspectief vinden KITLV, NIMH en NIOD zich in deze gezamenlijke agenda voor vervolgonderzoek:

Synthese

Een beknopte studie (ca. 300 blz.), waarin het eerder gepubliceerde onderzoek alsmede de door de drie instituten verrichte nieuwe deelonderzoeken in onder- ling verband worden gepresenteerd. In deze synthese worden de belangrijkste vragen omtrent dekolonisatiebeleid, geweld en oorlog – met een focus op (de verklaring van) het Nederlandse militaire optreden – beantwoord, met ruime aandacht voor de historische, politieke en internationale context en de nasleep van de oorlog.

Bersiap

In de Bersiap-periode in de laatste maanden van 1945 en het begin van 1946, grotendeels dus voorafgaande aan de militaire terugkeer van Nederland, werden vele duizenden (Indo-) Europeanen, maar ook Chinezen en van ‘collaboratie’ met het Nederlandse koloniale gezag betichte Indonesiërs het slachtoffer van massaal en grof geweld, uitgeoefend door al dan niet georganiseerde Indonesische strijdgroepen. Onderzoek naar de achtergronden en het verloop van deze gewelddadige periode is in zichzelf belangrijk, maar dient ook om de psychologische gevolgen voor Nederlandse militairen en burgers beter in kaart te brengen en om de vraag te stellen naar de betekenis van de Bersiap als belangrijke factor in de latere oorlogvoering.”

Download van: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-801057