Country Media Name Year

Persbericht KNHG – 30 januari 2024

Verklaring tegen bedreiging Anne-Lot Hoek

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) heeft met afschuw kennis genomen van de intimidatie door bedreigende content van historica en zelfstandig onderzoeker Anne-Lot Hoek door activisten die betrokken zijn of waren bij de stichting Histori Bersama en de stichting KUKB. Hoek is een gerespecteerd wetenschapper en publicist op het gebied van kolonialisme en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Haar historische onderzoek en publicaties hebben geleid tot Kamervragen en -moties, tot vervolgonderzoeken en aandacht in de media en het publieke debat. Het KNHG acht de campagne tegen Hoek verwerpelijk en roept de activisten die betrokken zijn of waren bij of die zich in de kring bevinden van Histori Bersama en KUKB met klem op daar onmiddellijk mee te stoppen en de academische vrijheid te respecteren. Het is onacceptabel dat een academicus geïntimideerd wordt. Niet alleen is dat een inbreuk op de persoonlijke vrijheid en veiligheid van de historicus en haar familie in kwestie die haar het werken moeilijk maakt, het is ook een aantasting van de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting in het algemeen. Wie één historicus aantast, belaagt ons allemaal. Intimidatie en bedreiging van historici gaan de gehele beroepsgroep aan en bedreigen onze democratische samenleving. Het KNHG roept daarom historici op om zich uit te spreken tegen dergelijke praktijken en pal te staan voor belaagde collega’s. Bovendien steunt het KNHG het initiatief WetenschapVeilig, dat wetenschappers bij staat die te maken hebben met bedreiging, intimidatie en haatreacties.
—-
https://knhg.nl/2024/01/30/verklaring-tegen-bedreiging-en-intimidatie-anne-lot-hoek/