Author Country Year Topic ,

Toelichting Rechtbank Den Haag

De rechtbank in Den Haag reageert op de uitspraak van 25 maart 2020

Video afkomstig van: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Schadevergoeding-voor-weduwen-en-kinderen-naar-aanleiding-van-executies-in-Zuid-Sulawesi-.aspx#item_ctl00_ctl53_g_ffc0cf47_bbf4_435c_a1df_b0b3671c6396

Het vonnis: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBDHA%3A2020%3A2584&fbclid=IwAR3GuJ7o6slJNujAwrHy5EDAg2UlIqF7jW_OW-TRekiwXeOtjx0VGZp3t6c

Histori Bersama heeft toestemming om deze video te plaatsen.