Author , , Country Media Name Year Topic , Translator

Oorlog, oorlogsrecht en oorlogsmisdrijven 1945-1949 – NJB

Oorlog, oorlogsrecht en oorlogsmisdrijven 1945-1949

Nederlands Juristenblad17 februari 2023, door: Theo de Roos, Stan Meuwese & Jurjen Pen

Als de regering niet erkent dat het oorlogsrecht in de dekolonisatieoorlog van toepassing was, hoe kan zij dan ieder gewelddadig optreden van Nederlandse militairen in die oorlog, ook als dat niet extreem is, legitimeren? Nederlandse militairen pleegden oorlogsmisdrijven in voormalig Nederlands-Indië, naar de opvattingen van toen en naar de opvattingen van nu.

De term oorlogsmisdrijven is niet van toepassing op de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië’, schrijft premier Rutte op 14 december 2022 in de (weinig opgemerkte) tweede regeringsreactie op het rapport Over de grens. Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949 (Kamerstukken II  2022/23, 26049, nr. 98). En: ‘In juridisch opzicht kunnen de gevallen van structureel extreem geweld dan ook niet worden gekwalificeerd als oorlogsmisdrijven’.

[…]

Lees verder op: https://www.njb.nl/blogs/oorlog-oorlogsrecht-en-oorlogsmisdrijven-1945-1949/ 

 

 Lees ook:

Tweede kabinetsreactie Indonesië-onderzoek – Nederlandse overheid

Nederlandse oorlogsmisdrijven in Indonesië – NJB