Country Media Name Year Topic , Translator

De Smaek van de Waereld – Middelburg

Over ‘De Smaek van de Waereld’:

‘De Smaek van Zeêland’ verlegt zijn aandacht. Tien jaar lang was de focus op het Zeeuwse streekproduct en werden er culinaire en culturele festivals georganiseerd.

Nu staan de spots op de rest van de ‘Waereld’ en de historie van de stad Middelburg. De stad heeft haar welvaart te danken aan de ondernemerszin die zij al sinds de 13e eeuw toont. De 17e eeuw, de Gouden Eeuw, kan gezien worden als het hoogtepunt van de reis-, ontdekkings- en ondernemerslust.

Middelburg was in vroeger eeuwen een internationale handelsstad. De stad had connecties over de hele wereld: Binnen Europa, maar ook ver daarbuiten: Marokko, Ghana, Suriname, de Cariben, Brazilië, Zuid-Afrika, Perzië, Yemen, India, Maleisië, Indonesië, Taiwan, China, Japan om maar wat landen te noemen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), waarin Middelburg 25% van de aandelen had, was de eerste multinational ter wereld. De eerste vormen van globalisering waren zichtbaar.

‘De Smaek van de Waereld’ (Zeeuws dialect voor de Smaak van de Wereld) zet de handel met die landen opnieuw centraal. Inmiddels heeft Middelburg, anno 2018, het initiatief genomen om opnieuw handelsmissies te organiseren. Dit jaar, november 2018, komen meer dan 30 Indonesische ondernemers naar Zeeland en Middelburg.

Belangrijk product, zowel toen als nu, waren de specerijen. Exemplarisch daarvoor is misschien wel peper. Kennen wij niet het gezegde ‘peperduur’. In de VOC tijd eigende Nederland zich het alleenrecht toe om handel te drijven met Azië. Het oogsten van deze specerijen kostte ook tijd. De kostbare specerijen werden per schip vervoerd naar Nederland en met woekerwinsten verkocht. Maar de wereld van de specerijen is natuurlijk veel groter dan peper: nootmuskaat, foelie, kruidnagelen, kaneel. De wereld van specerijen is een wereld van geuren, kleuren en uiteraard van smaak.

De Smaek van de Waereld zet opnieuw de specerijen centraal, de landen waar deze producten vandaan kwamen en waar ze verhandeld werden.

Middelburg wordt opnieuw een internationale handelsstad.

http://www.smaekvandewaereld.nl/