Author Country Media Name Year Topic Translator

Nederlandse regering onderneemt geen actie n.a.v. kritiek Pondaag & Pattipilohy

[Om onduidelijke redenen is de brief niet geadresseerd aan mevr. Pattipilohy]

Betreft: Afschrift reactie minister op onderzoek “Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”
Plaats en datum: Den Haag, 28 januari 2020

Geachte heer Pondaag,

De commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een afschrift van het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken op uw brief over het onderzoek “Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950” ontvangen.

De commissie heeft besloten de brief van de minister van Buitenlandse Zaken voor kennisgeving aan te nemen. Dit houdt in dat de commissie als zodanig op zijn brief geen actie onderneemt. Dit laat evenwel onverlet dat de individuele leden naar aanleiding van de inhoud van zijn brief zelf initiatieven kunnen nemen.

Hoogachtend,
de griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,

T.J.E. van Toor