Author Country Year Topic , Translator

Nederlandse regering beantwoordt 2e brief Pondaag & Pattipilohy

 

Datum: 17 december 2019

Betreft: Uw brief d.d. 23 oktober (Bezwaren tegen onderzoek ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950)

Geachte mevrouw Pattipilohy en heer Pondaag,

Dank voor uw brief van 23 oktober 2019 aan de Minister-President, de Minister van Defensie en de Minister van Buitenlandse Zaken over het onderzoek ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950’. Ik waardeer uw grote betrokkenheid bij dit onderwerp.

Uw bezwaren tegen de opzet van het onderzoek zijn ons bekend, ook uit uw eerdere communicatie hierover. Op 31 januari 2019 hebt u een uitgebreid gesprek kunnen voeren met de directeuren van de betrokken onderzoeksinstituten om uw opvattingen kenbaar te maken. Het is aan de onderzoeksinstituten om te bezien wat zij hiermee doen. Het onderzoek is immers zoals u weet geheel onafhankelijk en wordt zonder inmenging van het kabinet uitgevoerd. Het Is dan ook niet aan het kabinet om zich in een discussie over de onderzoeksmethodiek te mengen.

In uw brief vraagt u tevens aandacht voor diverse rechtszaken. De Nederlandse Staat kan geen uitspraken doen over zaken die nog onder de rechter zijn.

Wel kan ik u laten weten dat de begroting van het onderzoek ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950’ niet voorziet in NIMH-onderzoek voor de rechtbank. Het NIOD heeft dit naar ik begrijp aan u toegelicht. Ook de kosten van de boekvertaling van het boek van de heer Limpach en de reiskosten van de heer Limpach voor zijn boekpromotie zijn niet in de begroting van het onderzoek opgenomen en kunnen hier dan ook niet uit betaald worden. Voor verdere vragen over de begroting van het onafhankelijke onderzoek verwijs ik u graag naar het NIOD.

Ten slotte vraagt u of het klopt dat twee personen door de Indonesische veiligheidsdienst zijn gehoord. Ons Is daarover niets bekend. Ik kan u daar helaas niet verder over informeren.

Met vriendelijke groet,

Karin Mössenlechner
Directeur Azië & Oceanië Ministerie van Buitenlandse Zaken