Author Country Media Name Year Topic , , Translator

Gekleurde archieven – Volkskrant

Hoe gekleurd zijn jullie archieven?

Het is goed als Nederland en Indonesië samen onderzoek gaan doen naar de periode 1945-1949, stelt Ady Setyawan. Maar als Nederland en Indonesië op gelijke voet verder met elkaar willen, moeten ze over en weer generalisaties en voorbarige aannames vermijden: die blokkeren een dialoog.

Lees verder op Volkskrant.nl