Author Country Media Name Year Topic , , Translator

Ondersteun actie Indonesische nabestaanden van slachtoffers 45-49

Inzamelingsactie K.U.K.B. voorzitter Jeffry Pondaag via: https://www.gofundme.com

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen een Staatsbezoek aan Indonesië, van 10 tot en met 13 maart 2020. In hun kielzog nemen ze een zware handelsdelegatie mee. Deze inzameling is om enkele mensen die gezien hebben hoe hun vaders door Nederlandse soldaten werden geëxecuteerd in de gelegenheid te stellen dit staatsbezoek bij te wonen.

Een dergelijk bezoek kan natuurlijk niet los gezien worden van 350 jaar gewelddadige koloniale bezetting. Een bezetting waar juist het Nederlands koningshuis een zeer actieve rol in had en zich enorm verrijkt heeft. Een rijkdom waar het koningspaar nu nog van profiteren en nog nooit erkenning of excuus voor aangeboden heeft, laat staan herstelbetalingen heeft gedaan. Zo’n handelsdelegatie is een koloniale delegatie passend in het rijtje van de VOC, de Nederlandse Handelsmaatschappij en het cultuurstelsel. Dit bezoek komt in het jaar dat Indonesië jaar 75 jaar onafhankelijkheid viert. Toch kiest het koningspaar ervoor om niet aanwezig te zijn tijdens die viering van de Indonesische Onafhankelijkheidsdag op. Precies dit deed Beatrix ook al in 1995. Ook toen was het staatsbezoek een schaamteloze koloniale vertoning die gericht is op financieel gewin en niet op het belang van de bevolking.

Tot de dag van vandaag, erkent Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië op 17 augustus 1945 nog altijd niet. Toen, 75 jaar geleden, was het Nederlandse antwoord op het uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië, een invasie en meedogenloze oorlog die aan honderdduizenden Indonesische burgers en vrijheidsstrijders het leven kostte. Door, tot de dag van vandaag, de onafhankelijkheid van Indonesië per 17 augustus 1945 te blijven ontkennen, blijft Nederland doen alsof het volledig in hun recht stonden in die oorlog. Indonesië bestond niet, het was Nederlands-Indië, Nederlands eigendom. Het was geen invasie of oorlog, het was een zogenaamde politionele actie tegen Nederlandse onderdanen om de Koloniale inkomsten veilig te stellen. De eerste politionele actie heette niet voor niets ‘Operatie Product’.

Het bezoek van het koningspaar met de handelsdelegatie belooft opnieuw een schaamteloze koloniale vertoning te worden. Sterker nog, op het programma staat nu al een receptie  waarbij alleen mensen met een Nederlands paspoort welkom zijn. Alsof de koloniale apartheidswetgeving nog onverminderd van kracht is.

Ter gelegenheid van dit bezoek van het koningspaar en de handelsdelegatie willen mensen die gezien hebben hoe hun vaders door Nederlandse soldaten werden geëxecuteerd of vermoord, naar Jakarta afreizen. Zij willen van de gelegenheid gebruik te maken gehoord te worden door de verantwoordelijke en om elkaar te treffen. Ze eisen in een brief dat het koningspaar en de Nederlandse Staat de verantwoordelijkheid erkent voor het zonder vorm van proces executeren en vermoorden van hun vaders.

Voor hun reis is geld nodig. Mensen die gezien hebben hoe hun vaders door Nederlandse soldaten werden geëxecuteerd of vermoord, wonen veelal op Zuid- Sulawesi, 1.500 km van Jakarta. Een reis die alleen per vliegtuig mogelijk is. Ook zal er verblijf in Jakarta geregeld moeten worden. We schatten op dit moment dat er ongeveer € 2.000,- nodig is.

Dus kan je wat missen om dit belangrijke onderwerp ook op de agenda te krijgen tijdens het bezoek van Willem-Alexander aan Indonesië? Iedere donatie is zeer welkom. Alvast bedankt, Jeffry Pondaag namens stichting Nederlandse Ereschulden (yayasan K.U.K.B.)