Country Media Name Year Topic Translator

Niet uitgenodigd voor Rondetafelgesprek Tweede Kamer

Francisca Pattipilohy, Indonesische getuige van de koloniale tijd en criticus van het onderzoek, niet uitgenodigd voor Rondetafelgesprek

[Deze verklaring is aan de vaste commissie van Buitenlandse Zaken gestuurd].

25 mei 2022. Met het niet uitnodigen van stichting Histori Bersama voor het Rondetafelgesprek van a.s. maandag 30 mei, negeert de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken een belangrijke Indonesische getuige. De inmiddels 96-jarige Francisca Pattipilohy is in de afgelopen jaren naar voren getreden als een krachtige dekoloniale stem. Samen met de voorzitter van stichting K.U.K.B., Jeffry Pondaag, heeft zij vanaf de lancering van het onderzoeksproject in 2017 kritiek geuit. 

Deze kritiek is samengevat in de open brief die Stichting Histori Bersama, namens hen, op 27 november 2017 aan de Nederlandse regering heeft gestuurd en die door 138 personen en organisaties is ondertekend. Wij hebben alle Kamerleden meerdere keren hierover geïnformeerd. Omdat er weinig tot geen reactie kwam schreven Pondaag en Pattipilohy op 23 oktober 2019 een tweede brief. 

Stichting K.U.K.B. is a.s. maandag wel uitgenodigd, maar Histori Bersama niet. Hiermee wordt mevrouw Pattipilohy in feite het spreekrecht ontnomen. Terwijl zij dus samen met Pondaag de open brief schreef en al die jaren steeds is genegeerd. Pattipilohy’s reactie op het besluit van de vaste commissie om Histori Bersama niet uit te nodigen: “er is nu niemand aanwezig die de koloniale tijd heeft meegemaakt en die vanuit Indonesisch perspectief kan spreken.” Ook meent ze dat het geen toeval is dat ze niet is uitgenodigd, ze ziet het als een koloniale verdeel-en-heers-poging om onze protestbeweging te verdelen.

Zie voor meer informatie onze website: https://historibersama.com/?lang=nl 


Download in PDF:

Voor meer informatie over de bijeenkomst zie: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A02615

Zie ook:

Video boodschap Francisca Pattipilohy

Francisca Pattipilohy krijgt bloemen

Pondaag en Pattipilohy sturen 2e brief aan Nederlandse regering