Author Country Media Name Year

Persbericht Histori Bersama – Aantijgingen KNHG

Persbericht Histori Bersama, 3 februari 2024

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) heeft Histori Bersama valselijk beschuldigd van intimidatie en bedreiging Anne-Lot Hoek

Met verbijstering heeft Stichting Histori Bersama kennisgenomen van de ontstane commotie nadat het KNHG via een persbericht, zonder enige feitelijke onderbouwing, bekend maakte dat wij historica Anne-Lot Hoek zouden hebben geïntimideerd en bedreigd.

In een artikel in NRC, dat op 30 januari jl. verscheen, staat dat de KNHG meent dat er sprake is van “een inbreuk op de persoonlijke vrijheid en veiligheid van de historicus en haar familie.” Nieuwssite NU.nl plaatste eveneens een artikel waarin wordt beweerd dat de redactie teksten en beelden onder ogen kreeg “die de lezing van het KNHG lijken te ondersteunen.” Anne-Lot Hoek stelt in haar reactie dat wij al jarenlang kwaad over haar spreken. In navolging hierop heeft het Koninklijk Instituut voor Land- Taal en Volkenkunde (KITLV) een steunbetuiging gepubliceerd waarin gesteld wordt dat de intimidatie vanuit Stichting Histori Bersama gericht zou zijn op het doelbewust en stelselmatig beschadigen van de naam en reputatie van Hoek.

Anne-Lot Hoek

Stichting Histori Bersama herkent zich niet in deze ongefundeerde aantijgingen. Hoek of haar familie is nooit door ons bedreigd. Wel hebben wij Hoek en andere historici tussen 2017 en 2022 inhoudelijk bekritiseerd in relatie tot hun betrokkenheid bij het volgens ons politiek gemotiveerde onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 (ODGOI). 

In het kader van een academisch-historisch debat, hebben wij meteen na aanvang van het onderzoek, in het najaar van 2017, een open brief gepubliceerd, geschreven door twee kritische Indonesiërs in Nederland: Jeffry Pondaag en Francisca Pattipilohy. In de loop van de jaren groeiden wij uit tot een belangrijk dekoloniaal platform dat in Nederland ruimte biedt aan kritische Indonesische stemmen, waarbij we veel aandacht schonken aan de inhoudelijke, dekoloniale kritiek op het onderzoek.

Het voornaamste kritiekpunt is dat het onderzoek niet onafhankelijk is vanwege belangenverstrengeling; een van de drie instituten die het onderzoek uitvoerde, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), valt direct onder het Ministerie van Defensie. Voor deze studie trok de Nederlandse regering 4,1 miljoen euro uit. Het is evident dat Nederland, als voormalige kolonisator nog altijd belang heeft bij bij een bepaalde beeldvorming over de periode 1945-1950.

Wat ons verder zeer verbaasde is de timing van deze berichtgeving. Door, of namens stichting Histori Bersama zijn er de afgelopen tijd geen publieke uitingen gedaan met betrekking tot de persoon van Anne-Lot Hoek, laat staan met betrekking tot haar familie.[1] Ook is er recentelijk geen contact met haar geweest. Sterker nog, Hoek heeft alle banden met Histori Bersama zelf verbroken.

Onderdeel van een vrij, academisch debat, waarvoor het KNHG in haar verklaring zegt op te komen, is het inhoudelijk bekritiseren van elkaars werk. Dit geldt des te meer als het een onderzoek betreft met verregaande politieke implicaties. De ongefundeerde aantijgingen van het KNHG zijn een respectabel historisch genootschap onwaardig.

Wij verzoeken het KNHG, NRC, NU.nl, het KITLV en Anne-Lot Hoek zo spoedig mogelijk een rectificatie te plaatsen. Er zijn geen feiten waaruit zou blijken dat wij Hoek hebben geïntimideerd en bedreigd. Het publiekelijk uiten van dergelijke beschuldigingen, zonder voldoende feitelijke onderbouwing geldt als onrechtmatig.

Het bestuur van Histori Bersama

[1] In onze eerste reactie van 31 januari 2024 schreven wij dat de laatste publieke uiting ten aanzien van Anne-Lot Hoek zeker anderhalf jaar oud is. Waarop Nu.nl terecht opmerkte dat Marjolein van Pagee (oprichter en bestuurslid van Histori Bersama) vorig jaar augustus nog op haar persoonlijke Facebook-account een post plaatste waarin zij commentaar leverde op een artikel van Hoek in de Groene Amsterdammer. Maar ook de tekst van deze post valt niet onder bedreiging of intimidatie, maar onder inhoudelijke kritiek op de ideeën die Hoek uitdraagt, inclusief de positie die zij inneemt. Bovendien is deze persoonlijke uiting eveneens niet recent, waardoor de plotselinge aanval van het KNHG voor ons nog steeds onverklaarbaar blijft. Zie: https://www.facebook.com/share/p/VjEGwfjMTW8oabV6/

Download PDF:

Persbericht KNHG – 30 januari 2024

KITLV’s steunbetuiging aan Anne-Lot Hoek