Author Country Media Name Year Topic , , Translator

Wat kan Indonesië juridisch met Ruttes ‘diepe excuses’?

Een groot onderzoek vermeed de term ‘oorlogsmisdaden’

Wat kan Indonesië juridisch met Ruttes ‘diepe excuses’?

Oorlogsmisdaden. Dat woord vermeden de onderzoekers die het geweld van Nederland in Indonesië beschreven bewust. Premier Rutte maakte daarom ‘diepe excuses’ voor stelselmatig en wijdverbreid ‘extreem geweld’. Maar wat zijn die termen juridisch en moreel waard?

One World, 25 februari 2022, Door: Fitria Jelyta

De excuses kwamen op de dag van de presentatie van het onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, oorlog en geweld in Indonesië 1945-1950. Daarin maken onderzoekers korte metten met de ‘Excessennota’, een onderzoek uit 1969 waarin staat dat de Nederlandse krijgsmacht zich, op enkele ‘geweldsontsporingen’ na, ‘correct heeft gedragen in Indonesië’.

Volgens het nieuwe onderzoek maakte de Nederlandse krijgsmacht zich schuldig aan marteling, executie zonder proces, mishandeling, verkrachting, plundering, en gewelddadige represailles zoals kampongs platbranden, burgers neerschieten en massadetentie. Niet alleen was het geweld van Nederlandse militairen tegen de Indonesische bevolking ‘extreem’, het leger zette het geweld bewust in en de politiek en justitie tolereerden het door consequent weg te kijken. Daarvoor maakte premier Mark Rutte ‘diepe excuses’ aan de Indonesische bevolking.

‘Sociaal gewenst antwoord’

Hebben de excuses meer om het lijf dan een gebaar van politiek correctheid? De Indonesische Hadi Purnama, die promotieonderzoek doet op het gebied van internationaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, denkt dat de excuses van Rutte vooral sociaal wenselijk zijn. “Activisten en hoogopgeleiden die tot de minderheden en migrantengroepen behoren, confronteren Europese landen steeds vaker met hun koloniale verleden. Daarom staan dekolonisatie en antiracisme hoog op de agenda in het westen.”

[…]

Lees verder op: https://www.oneworld.nl/lezen/achtergrond/wat-kan-indonesie-juridisch-met-ruttes-diepe-excuses/


Anne-Lot Hoek neemt contact op met One World

Statement m.b.t. Anne-Lot Hoek en haar man

Boekpresentatie Anne-Lot Hoek – Spui