Country Year Topic

Anne-Lot Hoek neemt contact op met One World

Anne-Lot Hoek neemt contact op met de redactie van One World

Fitria Jelyta en Marjolein van Pagee reageren

Download in PDF: 

E-mail van Anne-Lot Hoek aan de redactie van One World
CC: Fitria Jelyta
26 February 2022

Om privacy redenen kunnen wij de inhoud van de e-mail die Anne-Lot Hoek aan de redactie van One World stuurde, niet delen. Samenvattend klaagde Hoek over het artikel ‘Wat kan Indonesië juridisch met Ruttes ‘diepe excuses’?’ dat geschreven is door Fitria Jelyta, journalist en voorzitter van Histori Bersama. Volgens Hoek bevat Jelyta’s stuk foutieve informatie, aangezien er staat dat ‘de onderzoekers’ in het algemeen de term oorlogsmisdaden vermeden. Volgens Hoek wekt Jelyta de onjuiste indruk dat de onderzoekers in het algemeen de terminologie weigerden te gebruiken. Hoek stelt dat zij meedeed aan het onderzoeksproject maar de term ‘oorlogsmisdaden’ gewoon gebruikt heeft in haar boek De strijd om Bali.

Daarnaast klaagt Anne-Lot Hoek ook over een eerdere Instagram-post van Fitria Jelyta, waarvan de tekst later op de website van Histori Bersama is geplaatst. Ze vindt het schokkend dat Jelyta haar ‘koloniaal’ en ‘bitch’ noemde.

Hoek verwijst verder naar de uitzending van Radio 1 (OVT) waarin ze projectleider Frank van Vree bekritiseerde voor het ontwijken van het woord ‘oorlogsmisdaden’. Volgens Hoek is het artikel van Jelyta onvolledig aangezien ze de radio-uitzending en haar bijdrage aan de discussie had moeten noemen.


E-mail van Fitria Jelyta aan Anne-Lot Hoek
CC: Marjolein van Pagee, Jeffry Pondaag, Annemarie Toebosch, Christa Soeters, Redactie One World
27 februari 2022

Fitria Jelyta

Hoi Anne-Lot,

Wat grappig dat jouw betrokkenheid in het onderzoek nu ineens wel moet worden benoemd in mijn artikel, maar toen ik dat noemde voordat je je uitsprak over het bewust niet gebruiken van de term “oorlogsmisdaden”, was dat “laster”.

Ik zal dit ook aanvechten, want dit stuk gaat nu niet over jou, maar over wat de meeste onderzoekers hebben gedaan in dit onderzoek. Je had toch maar een hoofdstuk geschreven? Waarom is die ontwikkeling nu ineens belangrijk? Ik heb Van Vree gesproken en daarmee wederhoor toegepast in het artikel. Wat jij vindt en denkt, is voor deze scope van het artikel en de opdracht die One World mij had gegeven niet relevant, omdat de onderzoekers, ondanks jouw bezwaren ALSNOG in het onderzoek hebben genoemd dat ze bewust zijn weggebleven van termen als oorlogsmisdaden die volgens hen ingewikkelde historisch-juridische debatten zou aanzwengelen.

Groet,

Fitria


E-mail van Anne-Lot Hoek aan Fitria Jelyta
27 februari 2022

Anne-Lot Hoek antwoordt Jelyta dat het laster was dat Histori Bersama naar buiten bracht dat haar boek over Bali deel uitmaakte van het onderzoeksproject en van daaruit (voor een deel) financiering ontving. Hoek beweert de kwestie onder de aandacht te hebben gebracht van de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) die haar in het gelijk zou hebben gesteld. Ook zou de NVJ van mening zijn dat Histori Bersama via sociale media opzettelijk schade toebrengt aan haar imago. Ze herhaalt dat Jelyta had moeten verwijzen naar haar bijdrage aan de discussie bij OVT, radio 1. Ook klaagt ze over het feit dat Jelyta meerdere personen heeft toegevoegd in de CC, dat zou intimiderend zijn, net als de ‘scheldwoorden’ die Jelyta eerder op Instagram gebruikte.


E-mail van Fitria Jelyta aan Anne-Lot Hoek
CC: Marjolein van Pagee, Jeffry Pondaag, Annemarie Toebosch, Christa Soeters, Redactie One World
27 februari 2022

Fitria Jelyta

Hoi Anne-Lot,

De ontwikkelingen in OVT werden wel in het artikel genoemd. Want Frank Vree ziet nu in dat er in het onderzoek wel “extreem geweld inclusief oorlogsmisdaden” nadrukkelijk had moeten worden gemaakt, en dat staat er nu in.

Wat alle onderzoekers individueel vinden van de term “oorlogsmisdaden” heb ik uiteraard niet benoemd, omdat dat niet de scope was van het artikel.

Is het intimiderend dat ik ook Marjolein en Jeffry heb gecc’d? Je hebt het in je bericht anders wel over Marjolein, en de anderen die ook achter Histori Bersama staan.

Verder heb ik je nooit “bitch” genoemd. “Bitch. Please” is Engelstalige slang voor “Alsjeblieft zeg”. Dus als je daar nu petty (kleinzielig) over gaat doen, dan zegt dat meer over jou dan over mij. En dan geef je mij met je gedrag ook nog eens geen ongelijk als ik je wel bitch had genoemd :p

Verder heeft de eindredactie in de inleiding geplaatst: “de onderzoekers meden”. Jouw hele punt kan in het artikel meteen worden ontkracht door de inleiding nu aan te passen met “In het onderzoek wordt bewust oorlogsmisdaden vermeden”. Want dat is feitelijk wel juist. Dit raad ik de eindredactie dan ook aan om te doen, en verder jouw klaagzang te negeren. Dus nogmaals, het gaat niet over jou. En dat je het nu persoonlijk wil maken door mij op deze manier te intimideren en de redactie te mailen met jouw problemen met mij, komt op mij ook als weinig objectief over.

Groet, Fitria


E-mail van Marjolein van Pagee aan Anne-Lot Hoek
CC: Fitria Jelyta, Jeffry Pondaag, Annemarie Toebosch, Christa Soeters, Redactie One World
27 februari 2022

Marjolein van Pagee

Anne-Lot, ik vind het eerlijk gezegd ongelofelijk dat je na alles wat er al gebeurd en gezegd is weer opnieuw doorgaat met zaken verdraaien, alsof de wereld alleen om jou en je tere witte ziel draait.

De manier waarop je Indonesiërs onbeschaamd de les leest, ter verdediging van je eigen hachje, het zegt veel over jouw gebrek aan bewustzijn qua racisme. Je deed het eerder al in je mailwisseling met Fitria over de informatie op onze site m.b.t. jouw boekpresentatie. Maar ook daarvoor heb je Jeffry de les gelezen over hoe hij de Bersiap moest zien. In het licht van de hele geschiedenis van kolonialisme, racisme en buitensluiting, is dit gewoonweg not done.

Bovendien is het vreemd dat jij nu gaat klagen alsof jij het bent die stelselmatig buitengesloten wordt. Terwijl, je wordt door iedereen de hemel in geprezen, alle gevestigde media lopen achter je aan, je krijgt alle aandacht! En dan ga je nu Fitria aanvallen? Een Indonesische die een goed en kritisch stuk schrijft? Een stuk dat door alle Nedederlandse journalisten niet geschreven wordt??

Niet jij, maar belangrijke dekoloniale Indonesische stemmen worden buitengesloten. De tegenbeweging door hen gestart wordt al vier jaar lang genegeerd. Maar dat boeit jou kennelijk niet.

Waar was je in 2017 toen we vanuit Histori Bersama ervoor kozen om de open brief van Jeffry en Francisca naar buiten te brengen? Op dat moment had jij ook aan kunnen sluiten, je had je naam onder de brief kunnen zetten. Dat deed jij niet. En keuzes hebben gevolgen.

Toen ik je in die tijd ergens tegenkwam zei je dat het toch wel heel ongemakkelijk voelde voor jou, als betrokken onderzoeker voelde je je persoonlijk aangevallen door de brief. Ook toen ging het dus weer om jou en jouw gevoelens. Niet om Jeffry en Francisca. Vervolgens zei je dat jij je natuurlijk niet publiekelijk uit kón spreken, omdat je er aan meedeed, ook zei je dat je intern heus kritisch was. Wat een onzin! Iedereen kan zich elk moment uitspreken, een klokkenluider worden. Al heeft dat wel gevolgen. Dus het is een bewuste keuze om het niet te doen en je mond te houden.

Ook nu weer hoe je die discussie over ‘oorlogsmisdaden’ kaapt. Wat boeit het dat je dit in je boek noemt, daar gáát het helemaal niet om. Het gaat er om dat onderzoekers zoals jij van bovenaf een instructie hebben gekregen om dit woord niet te gebruiken. En dat dit alles te maken heeft met de juridische strijd die Jeffry voert. Net zoals de Excessennota in 1969 er was om de boel te sussen, het straatje schoon te vegen, zo is dat ook met het grote onderzoek van nu. Het is een Excessnnota 2.0. Jeffry’s rol is die van Hueting in 1969. (Met dat verschil dat hij óók nog een Indonesiër is.)

En wie zijn nu de ‘Fasseurs’?[1] Wie laat de overheid wegkomen met dit alles? Juist, zolang jij je niet richt op de overheid en haar foute rol, maar in plaats daarvan op kritische Indonesiërs, ben jij er een van.

Ik begrijp dat je contract in 2019 niet verlengd werd. Ik krijg de indruk dat dit niet vrijwillig was. Hebben ze je er soms uit gekickt omdat je moeite had met de opgelegde restrictie, en daar teveel stampei over maakte? Het zou mij niets verbazen. Maar áls dat waar is, waarom ben je toen niet uit de school geklapt? Je had het hele onderzoek daarmee onderuit kunnen halen! Dan had je alsnog naar Jeffry en Francisca kunnen stappen en zeggen: “jullie hebben helemaal gelijk, dit onderzoek deugt niet, ik ben er nu ook achter, sorry dat ik het niet eerder zag.”

Goed, ik laat het hierbij. Gezien de vorige interacties nergens op uitliepen en je mij geblokkeerd hebt op FB, verwacht ik hier weinig van.

Ik vind de reacties van Fitria heel sterk en sluit mij daarbij aan. Ik hoop ook dat de redactie van One World zich niet laat meeslepen door jouw ‘how-do-I-make-this-about-me’ actie.

Marjolein

[1] Cees Fasseur was de historicus en justitieambtenaar die in 1969 de Excessennota opstelde.

Statement m.b.t. Anne-Lot Hoek en haar man

Wat kan Indonesië juridisch met Ruttes ‘diepe excuses’?

Boekpresentatie Anne-Lot Hoek – Spui