Country Media Name Year Topic

Zitting Rechtbank Den Haag – Open voor publiek

Datum: donderdag 27 juni 2019
Tijd: 9:30
Locatie: Gerechtshof, Den Haag, Prins Clauslaan 60
Taal: Nederlands, Indonesisch en Buginees

Op donderdag 27 juni vindt een bijzondere zitting plaats in het gerechtshof in Den Haag, u kunt deze bijwonen. Het gaat om meerdere zaken tegelijk. Allereerst zullen 2 Indonesische slachtoffers uit Pare-Pare, Zuid-Sulawesi, voor de rechter getuigen over wat zij in 1947 gezien en gehoord hebben. Voor deze gelegenheid zullen deze twee Indonesiërs speciaal naar Nederland worden gevlogen. (Eerder getuigden zij al op afstand via Skype.) De vaders van beide personen werden door het Korps Speciale Troepen standrechtelijk geëxecuteerd. Met behulp van stichting K.U.K.B., en juridisch bijgestaan door mensenrechtenadvocate Liesbeth Zegveld, proberen zij al geruime tijd genoegdoening te krijgen voor het leed dat hun is aangedaan.

Alle rechtszaken van K.U.K.B. en Zegveld waren tot nu toe succesvol. In alle gevallen oordeelde de rechtbank dat de Nederlandse staat schuldig was aan oorlogsmisdaden, waarna Nederland schadevergoeding moest betalen en gedwongen werd om excuses te maken. Echter tot nu toe zijn alleen weduwen en twee slachtoffers (van foltering en verkrachting) gecompenseerd. In het geval van de kinderen verschuilt de Nederlandse regering zich achter de “verjaringswet” en de zogenaamde “redelijke termijn”. Waarmee de overheid tegen de kinderen zegt: jullie zijn te laat. De twee Indonesiërs, wiens vaders destijds werden geëxecuteerd, gaan nu in hoger beroep.

Een ander punt op de agenda van diezelfde zittingsdag is het hoger beroep van de staat in de verkrachtings- en martelingszaak die eerder speelden. Ook al had de rechtbank de Nederlandse staat schuldig bevonden (en is er compensatie betaald die niet teruggevorderd zal worden), toch heeft de staat besloten om in hoger beroep te gaan.

De dag ervoor, 26 juni, zal de vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken de gasten uit Indonesië ontvangen. Dit is eveneens een publieke bijeenkomst waarvan video opnames gemaakt zullen worden. Zie: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02703

ps.: Aan de reis- en verblijfskosten van de gasten uit Indonesië kunt u financieel een bijdrage leveren. Stort uw donatie op rekeningnummer: NL57 RABO 0131 9283 41, Ten name van Stichting K.U.K.B., onder vermelding van “zitting 2019”. Bij voorbaat dank!